Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

top2021

AKTUALNOŚCI ESC top2021

Na Kongresie ESC 2021 przedstawiono nowe wytyczne dot. stymulacji serca i terapii resynchronizującej. Mimo że część z rekomendacji ujrzała światło dzienne podczas kwietniowego Kongresu EHRA 2021 (link: https://akademiaelektroterapii.pl/?s=ehra+2021+zalecenia), dopiero teraz można zapoznać się z pełną wersją dokumentu. W wytycznych ...
0
TELEMONITORING top2021

Przedstawiamy cykl trzech prezentacji poświęconych zdalnemu monitorowaniu pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi. W pierwszej prezentacji omówione zostaną podstawowe założenia zdalnego monitorowania oraz najważniejsze badania dotyczące jego zastosowania.  ...
0
AKTUALNOŚCI Przypadki kliniczne top2021

Pacjent lat 69 z objawowym epizodycznym blokiem przedsionkowo komorowym II/III stopnia został przyjęty w trybie pilnym w celu wdrożenia stałej stymulacji serca. Dodatkowo przed kilku laty przebył wymianę zastawki mitralnej na sztuczną. Był przewlekle leczony z powodu nadciśnienia ...
0
EHRA Test top2021

Podczas tegorocznej Konferencji EHRA online przedstawiono nowe zalecenia poświęcone terapii resynchronizującej. Znajdziemy w nich 5 nowych rekomendacji dot. CRT:  – u pacjentów ze wskazaniami do ICD i CRT zaleca się implantację układu CRT-D (I A), – u osób ze ...
0
EHRA top2021

Przedstawione wytyczne dot. terapii resynchronizującej istotnie zmieniły 4 zalecenia z 2013 roku:  – u pacjentów z klasycznym układem stymulującym serce lub ICD, u których rozwinęła się objawowa niewydolność serca z LVEF ≤35% mimo optymalnej terapii medycznej i z istotnym ...
0
EHRA top2021

Podczas Konferencji EHRA 2021 online przedstawiono 3 nowe zalecenia dotyczące stymulacji pęczka Hisa:  – u pacjentów ze stymulacją pęczka Hisa zaleca się programowanie urządzenia odpowiednie do potrzeb (I C), – u pacjentów kwalifikowanych do CRT, u których nie udało ...
0
AKTUALNOŚCI Test top2021

Opublikowany w Europace i przedstawiony na Kongresie EHRA konsensus dot. implantacji CIED precyzuje aktualną dot. wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii. Poniżej przedstawiono najważniejsze zalecenia z dokumentu. Zalecenia ogólne  Zabieg powinien być przeprowadzany lub nadzorowany przez doświadczonego lekarza z ...
0
EHRA top2021

Aż co piąty pacjent z zespołem pocovidowym może cierpieć na nieadekwatną tachykardię zatokową. Przeanalizowano pacjentów z zespołem pocovidowym z tachykardią zatokową ≥100/min konsultowanych w multidyscyplinarnym ośrodku. W prezentowanym badaniu nieadekwatną tachykardię zatokową rozpoznawano na podstawie rytmu zatokowego ≥100/min w spoczynku ...
0