WSKAZANIA

elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Miejsce Polski w Europie – komentarz prof. Przemysława Mitkowskiego – EHRA National Societies Committee. Polska znajduje się w czołówce europejskiej w ilości implantowanych ICD na 1 mln mieszkańców. Czy jest potrzeba aby jeszcze zwiększać ilość tych zabiegów i ...
0
elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Miejsce Polski w Europie – komentarz prof. Przemysława Mitkowskiego – EHRA National Societies Committee. W Polsce prawie 700.000 osób choruje na niewydolność serca. Oznacza to, że chorych ze wskazaniami do implantacji CRT z LBBB z QRS powyżej 150ms ...
0
WSKAZANIA

Miejsce Polski w Europie – komentarz prof. Przemysława Mitkowskiego – EHRA National Societies Committee. Czy ilość ośrodków i zabiegów implantacji stymulatorów serca na 1 mln mieszkańców w Polsce jest na odpowiednim poziomie? Jakie jest miejsce i pozycja Polski w ...
0
elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Rok po zaleceniach ESC dotyczących arytmii komorowej i nagłego zgonu sercowego opublikowano rekomendacje leczenia niewydolności serca. Jakie są aktualne wskazania do implantacji ICD w tej grupie chorych?       ...
0
AKTUALNOŚCI WSKAZANIA

Aktualne zalecenia ESC dotyczące migotania przedsionków zalecają, aby przy decyzji o włączeniu doustnych antykoagulantów wykorzystywać funkcje diagnostyczne implantowych urządzeń dla detekcji bezobjawowych epizodów migotań przedsionków. Co nowego zostało zamieszczone w ostatnich rekomendacjach? Które epizody arytmii są wskazaniem do ...
0
AKTUALNOŚCI elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Implantacja układów  resynchronizujących jest uznaną metodą leczenia niewydolności serca. Jakie są aktualne wskazania do implantacji  CRT  w tej grupie chorych? Jakie zmiany w rekomendacjach w porównaniu do roku 2013? Czy CRT tylko u chorych z LBBB? – komentarz prof. ...
0
AKTUALNOŚCI elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Implantacja układów  resynchronizujących jest uznaną metodą leczenia niewydolności serca. Co nowego w zaleceniach u chorych, którzy wymagają stymulacji komorowej z powodu zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Kiedy należy rozważyć up-grade do CRT? Jakie zmiany w rekomendacjach w porównaniu do roku 2013? ...
0
WSKAZANIA

Nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia migotania przedsionków porządkują aktualną wiedzę na temat tej arytmii. Wyraźnie zaakcentowano pięć ważnych aspektów terapii pacjentów z migotaniem przedsionków: przywrócenie rytmu zatokowego/kontrolę częstości rytmu w przypadku braku stabilności hemodynamicznej, kontrolę czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, ...
0
WSKAZANIA

Nowe wytyczne ESC dot. postępowania w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia –  ZOBACZ ...
0
WSKAZANIA

Podczas trwającego obecnie w Londynie Kongresu ESC 2015 ogłoszono nowe wytyczne dotyczące postępowania w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia. Autorzy wprowadzili na wzór Kardiogrupy („Heart Team”), zespół lekarzy zajmujący się pacjentami z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, tzw. „Endocarditis Team”, tj. kardiologa, ...
0