elektroterapia w niewydolności serca

elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Miejsce Polski w Europie – komentarz prof. Przemysława Mitkowskiego – EHRA National Societies Committee. Polska znajduje się w czołówce europejskiej w ilości implantowanych ICD na 1 mln mieszkańców. Czy jest potrzeba aby jeszcze zwiększać ilość tych zabiegów i ...
0
elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Miejsce Polski w Europie – komentarz prof. Przemysława Mitkowskiego – EHRA National Societies Committee. W Polsce prawie 700.000 osób choruje na niewydolność serca. Oznacza to, że chorych ze wskazaniami do implantacji CRT z LBBB z QRS powyżej 150ms ...
0
elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Rok po zaleceniach ESC dotyczących arytmii komorowej i nagłego zgonu sercowego opublikowano rekomendacje leczenia niewydolności serca. Jakie są aktualne wskazania do implantacji ICD w tej grupie chorych?       ...
0
AKTUALNOŚCI elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Implantacja układów  resynchronizujących jest uznaną metodą leczenia niewydolności serca. Jakie są aktualne wskazania do implantacji  CRT  w tej grupie chorych? Jakie zmiany w rekomendacjach w porównaniu do roku 2013? Czy CRT tylko u chorych z LBBB? – komentarz prof. ...
0
AKTUALNOŚCI elektroterapia w niewydolności serca WSKAZANIA

Implantacja układów  resynchronizujących jest uznaną metodą leczenia niewydolności serca. Co nowego w zaleceniach u chorych, którzy wymagają stymulacji komorowej z powodu zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Kiedy należy rozważyć up-grade do CRT? Jakie zmiany w rekomendacjach w porównaniu do roku 2013? ...
0