WSKAZANIA

WSKAZANIA

Podczas tegorocznego Kongresu HRS 2015 ogłoszono międzynarodowe wytyczne dotyczące zespołu posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS), nieadekwatnej tachykardii zatokowej i zespołu wazowagalnego. Dokument przeznaczony jest dla kardiologów, specjalistów arytmologów, ale także dla lekarzy pierwszego kontaktu mających do czynienia z pacjentami ...
0
WSKAZANIA

Aktualne wskazania do implantacji CRT opracowane przez  Pana dr Andrzeja Bolewskiego, zostały uaktualnione przez ESC w 2013 roku. W najnowszych zaleceniach głównym kryterium ekg jest obecność LBBB – niezależnie od czasu trwania zespołu QRS. Wydaje się, że pacjenci ...
0
WSKAZANIA

Opublikowane przez ESC w 2007r wytyczne dotyczące stymulacji i resynchronizacji serca oraz Europejskie wytyczne dotyczące rozpoznania i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca wydane w 2008r musiały zostały uaktualnione w 2010 roku. Wyniki randomizowanych badań klinicznych dotyczących CRT ...
0
WSKAZANIA

Na kongresie EHRA w czerwcu 2013 roku zaprezentowano najnowsze wskazania do implantacji stymulatorów serca. Po raz pierwszy, autorzy spróbowali pokazać wskazania ze strony klinicznej, tak aby były bardziej związane z dolegliwościami pacjenta. W aktualnych zaleceniach zwrócono uwagę na szczególne ...
0
WSKAZANIA

Przegląd aktualnych wskazań do implantacji ICD w profilaktyce pierwotnej i wtórnej (ESC 2012) z komentarzem eksperta -Andrzeja Przybylskiego. Wskazania do ICD_Andrzej Przybylski –  ZOBACZ ...
0