Cechy blizny w MRI a ryzyko arytmii komorowej po zawale

Masa kanałów strefy granicznej automatycznie wykrywana przez oprogramowanie ADAS 3D podczas rezonansu magnetycznego serca jest niezależnym, bardzo silnym predyktorem VT pacjentów po zawale serca (czułość 92% i swoistość 87% dla punktu odcięcia >5,15 g). Przedstawiona praca otrzymała pierwszą nagrodę Young Investigator Award w kategorii Clinical Science. Autorzy postanowili zidentyfikować cechy blizny, które mogą mieć związek z występowaniem VT po zawale serca. Wykonano rezonans magnetyczny serca z oceną w oprogramowaniu ADAS 3D u pacjentów po zawale: 66 z VT (59 skierowanych do ablacji podłoża arytmii i 7 po adekwatnych interwencjach ICD) i 84 z grupy kontrolnej (38 bez ICD i bez klinicznych dowodów na arytmię i 46 z ICD implantowanym w prewencji pierwotnej bez adekwatnych terapii). W grupie z VT obserwowano większą masę blizny, strefy granicznej, obszaru centralnego i kanałów strefy granicznej. Spośród 4 ww. parametrów masa kanałów strefy granicznej okazała się być najlepszym predyktorem VT. Dodanie masy kanałów strefy granicznej do modelu opartego na LVEF pozwolił na reklasyfikację aż 33,3% osób z VT i 39,3% z grupy kontrolnej. Masa kanałów strefy granicznej to kolejny parametr oceniany w rezonansie, który może pomóc w stratyfikacji ryzyka VT osób po zawale serca. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98170&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły