Chirurgiczna ablacja nerwu trzewnego większego w leczeniu HFpEF

doniesienia medialne

Chirurgiczna ablacja prawego nerwu trzewnego większego może poprawiać jakość życia i tolerancję wysiłku pacjentów z HFpEF. Autorzy wyszli z założenia, że jednym z patomechanizmów HFpEF może być niewłaściwa redystrybucja krwi i większa jej ilość w krążeniu trzewnym. Może to zwiększać powrót żylny i podnosić wartość ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej. Zapobiegać temu może przerwanie nerwu trzewnego większego przewodzącego impulsację współczulną do narządów jamy brzusznej. Do tego prospektywnego badania włączono 10 pacjentów z HFpEF (średnia wieku 70?3 lata, 50% mężczyzn) z NYHA III, z frakcją wyrzutową > 40% z ciśnieniem zaklinowania ? 15 mm Hg w spoczynku lub ? 25 mm Hg podczas wysiłku na cykloergometrze. Wszystkim wykonano torakoskopową ablację prawego nerwu trzewnego większego. Badacze nie stwierdzili poważnych powikłań związanych z samą blokadą nerwu w trakcie obserwacji, ale u trzech chorych wystąpiły działania niepożądane związane z operacją. Po 3 miesiącach podczas obciążenia 20 W na cykloergometrze ciśnienie zaklinowania było niższe niż podczas badań wyjściowych (średnio o 4,5 mm Hg; 95% CI -14 do -2; p = 0,0059). Po roku obserwowano poprawę w skali NYHA o 1-2 punkty (p = 0,0039) i jakości życia w kwestionariuszu Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (60 vs. 22, p = 0,0039). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.2209

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły