LBBAP vs. HBP po ablacji łącza

Stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa zapewnia podobne korzyści kliniczne, ale wyższy odsetek skuteczności zabiegu, lepsze parametry stymulacji i rzadsze powikłania niż stymulacja pęczka Hisa. Prospektywnie włączono 215 pacjentów skierowanych do HBP w latach 2012-2019 i 99 pacjentów skierowanych LBBAP (w latach 2017-2019) przed ablacją łącza przedsionkowo-komorowego. Skuteczność implantacji LBBAP wyniosła 100%, a HBP 81,9%. Prezentowane wnioski uzyskano na podstawie analizy propensity score matching, w której dopasowano po 86 chorych z LBBAP i HBP. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w parametrach echokardiograficznych (podobna poprawa frakcji wyrzutowej w obu grupach) ani klinicznych (podobna śmiertelność, hospitalizacje w powodu niewydolności serca obu grupach) w obserwacji półrocznej, ale obserwowano niższe progi (0,46±0,15 V vs. 1,09±0,7 V), lepszy sensing (11,4±4,4 mV vs. 3,2±3,1 mV), mniej powikłań związanych z elektrodą (1,2% vs. 9,3%, p = 0,012) w grupie LBBAP niż HBP. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.122.010926

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły