Co jest przyczyną utraty skutecznej stymulacji resynchronizującej w przypadku z poniższego zapisu z kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji BIOTRONIK Lumax 540 HF-T?

Co jest przyczyną utraty skutecznej stymulacji resynchronizującej w przypadku z poniższego zapisu z kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji BIOTRONIK Lumax 540 HF-T?

Najbardziej prawdopodobną przyczyną utraty resynchronizującej stymulacji dwukomorowej jest wolny częstoskurcz komorowy. Warto zwrócić uwagę na zapis z kanału przedsionkowego, w którym odnotowane przez urządzenie sygnały nie są rozpoznawane jako As z uwagi na wypadanie w okresie PVARP i znajdują się w stosunku 1:2 wobec rytmu odnotowanego na elektrodach lewo- i prawokomorowej. Częstość komór w tym przypadku wynosi ok. 95/min.

Wolne częstoskurcze komorowe nie są rzadkim zjawiskiem u chorych z przewlekłą niewydolnością serca przy zastosowaniu optymalnej terapii farmakologicznej. Zgodnie z wynikami badania MADIT-CRT wolny częstoskurcz komorowy (<200 bpm) są istotnym czynnikiem ryzyka zgonu oraz szybkiego częstoskurczu komorowego.

Odpowiedź niepoprawna
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły