Co możemy poprawić w opiece nad pacjentami z ICD?

Pacjenci z ICD nie są wystarczająco dobrze poinformowani przed zabiegiem implantacji. Badanie ankietowe przeprowadzono przez EHRA na grupie ponad 1800 pacjentów z kilku krajów europejskich (w tym 410 z Polski; 22,7%) między kwietniem a lipcem 2021 r. Chorzy ze wszczepionym ICD (średnio 5 lat wcześniej) wypełniali kwestionariusz składający się z 25 pytań dotyczących ważnych aspektów życia z ICD, informacji przekazanych przed zabiegiem, potrzeb pacjentów. Mimo że przed wszczepieniem 71,5% osób z ICD czuło się dobrze poinformowanych, to:

  • połowa respondentów nie została poinformowana o potencjalnych powikłaniach,
  • mniej niż połowę uczestników poinformowano o ograniczeniach dot. prowadzenia pojazdów,
  • ¼ pacjentów nie przekazano informacji o opcji wyłączenia ICD u schyłku życia. 

Co więcej, przed zabiegiem opcje terapeutyczne zostały w pełni wyjaśnione tylko u blisko 67% badanych, a jedynie nieco ponad połowa pacjentów aktywnie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji o implantacji ICD. Warto podkreślić, że kobiety rzadziej niż mężczyźni były zaangażowane w proces podjęcia decyzji o implantacji ICD (47,3% vs. 55,9%, p = 0,003), a także czuły się gorzej poinformowane przed zabiegiem (61,2% vs. 76,8%, p < 0,001). W podsumowaniu zwrócono uwagę na konieczność poprawy komunikacji z pacjentami (szczególnie z kobietami) kwalifikowanymi do ICD, co mogłoby poprawić jakość życia tej populacji.

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac275/6998601?searchresult=1

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły