Co najczęściej jest wykrywane przez ILR?

Szacuje się, że omdlenie pochodzenia sercowego występuje z częstością 6-37% w zależności od danego oddziału. Autorzy z Birmingham sprawdzili jakich informacji diagnostycznych dostarczają wszczepialne rejestratory arytmii (ILR).

Retrospektywnie przeanalizowano dane pacjentów, którym implantowano ILR między grudniem 2011 a listopadem 2015 r. i byli obserwowani co najmniej przez rok lub do postawienia diagnozy.

Włączono 268 osób (50% mężczyzn, średnia wieku 60,9?18,3 roku). Urządzenia implantowano z powodu omdleń (79,5%), stanów przedomdleniowych (9,7%), kołatań serca (9,3%) lub innych wskazań (1,5%). Średni okres obserwacji wyniósł 20,2?11,6 miesiąca. U 63,1% badanych nie stwierdzono nieprawidłowości. Najczęściej wykryto: bradyarytmie (23,5%), napadowe migotanie przedsionków (6,7%), napadowy częstoskurcz nadkomorowy (3,7%), częstoskurcz komorowy (1,9%). U pacjentów powyżej 65 roku życia mieli częściej wykrywano bradyarytmię niż u osób młodszych niż 65 lat (28,6% vs. 18%, p=0,041). Bradyarytmię częściej wykrywano w ciągu pierwszych 6 miesięcy monitorowania (17,9% vs. 6,8%), średnio po 2,7?1,5 miesiąca. Stymulatory serca implantowano częściej w ciągu pierwszych 6 miesięcy obserwacji niż w późniejszym okresie (16,4% vs. 6,3%, p=0,001). Wszystkie przypadku złośliwych tachyarytmii, które były wskazaniem do implantacji ICD stwierdzono w ciągu pierwszych 6 miesięcy obserwacji.

Autorzy podsumowali doniesienie pisząc, że bradyarytmia jest najczęstszym znaleziskiem u pacjentów z implantowanym ILR. Wraz ze wzrostem wieku badanego częściej wykrywano bradyarytmię. Zdaniem autorów, aktywną obserwację pacjentów z ILR można ograniczyć do pierwszych 6 miesięcy po implantacji, w czasie których najczęściej wykrywano przyczynę objawów.

Oprac. na podstawie: Abstract P776 Diagnostic yield and timeframe of diagnosis in patients investigated with an Implantable Loop Recorder. G. Dimitropoulos 1, A.S. Moss 1, A. Sheikh 1, R.C. Davis 1, 1Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust, Cardiology ­ Birmingham ­ United Kingdom, European Heart Journal ( 2017 ) 38 ( Supplement ), 163

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły