Co przedstawia poniższy zapis IEGM?

Co przedstawia poniższy zapis IEGM?

Odpowiedź poprawna

Poprawna odpowiedź: D) Miopotencjały

Podczas kontroli nasza uwagę zwraca kilkanaście epizodów szybkich rytmów komorowych trwających kilka, kilkanaście sekund. Średnie i maksymalne interwały między zdarzeniami komorowymi były bardzo zmienne.  Przyjrzyjmy się bliżej epizodom przedstawionym w zapisach IEGM. Widzimy niemiarowe zdarzenia w kanale komorowym o interwałach min. 150 ms, max. 655 ms.  W trakcie epizodów nie widać szybkich rytmów przedsionkowych. Możemy wykluczyć migotanie przedsionków. W zapisie EKG widać również, że stymulacja komorowa jest skuteczna. Prezentowane zapisy nie są także typowe dla częstoskurczu komorowego, który powinien być miarową arytmią. Podczas testu wyczuwania elektrody komorowej w kanale VEGM widać wyraźnie zespoły QRS, którym odpowiadają niektóre markery. Widzimy jednak dodatkowe markery zdarzeń komorowych znajdujące się między poszczególnymi zespołami QRS. Jest to przykład nadczułości w kanale komorowym. Proszę zwrócić uwagę, że wyczuwanie na elektrodzie komorowej było ustawione unipolarnie. Podczas kontroli poproszono pacjenta o wykonanie manewru modlitewnego, podczas którego zarejestrowano prezentowany epizod przedstawiający miopotencjały. Zmieniono wyczuwanie na bipolarne. Podczas kolejnego testu wyczuwania nie obserwowano nadczułości w kanale komorowym.

Odpowiedź niepoprawna

Poprawna odpowiedź: D) Miopotencjały

Podczas kontroli nasza uwagę zwraca kilkanaście epizodów szybkich rytmów komorowych trwających kilka, kilkanaście sekund. Średnie i maksymalne interwały między zdarzeniami komorowymi były bardzo zmienne.  Przyjrzyjmy się bliżej epizodom przedstawionym w zapisach IEGM. Widzimy niemiarowe zdarzenia w kanale komorowym o interwałach min. 150 ms, max. 655 ms.  W trakcie epizodów nie widać szybkich rytmów przedsionkowych. Możemy wykluczyć migotanie przedsionków. W zapisie EKG widać również, że stymulacja komorowa jest skuteczna. Prezentowane zapisy nie są także typowe dla częstoskurczu komorowego, który powinien być miarową arytmią. Podczas testu wyczuwania elektrody komorowej w kanale VEGM widać wyraźnie zespoły QRS, którym odpowiadają niektóre markery. Widzimy jednak dodatkowe markery zdarzeń komorowych znajdujące się między poszczególnymi zespołami QRS. Jest to przykład nadczułości w kanale komorowym. Proszę zwrócić uwagę, że wyczuwanie na elektrodzie komorowej było ustawione unipolarnie. Podczas kontroli poproszono pacjenta o wykonanie manewru modlitewnego, podczas którego zarejestrowano prezentowany epizod przedstawiający miopotencjały. Zmieniono wyczuwanie na bipolarne. Podczas kolejnego testu wyczuwania nie obserwowano nadczułości w kanale komorowym.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły