Co przedstawia poniższy zapis IEGM?

 

iegm

Odpowiedź poprawna

Powyższy zapis przedstawia działanie funkcji safety pacing. Funkcja ventricular safety pacing została stworzona, by zapobiegać szkodliwym efektom przesłuchu przedsionkowo-komorowego. Jeśli po wystymulowanym zdarzeniu przedsionkowym pojawia się wyczute zdarzenie w kanale komorowym w oknie safety pacing window, urządzenie dostarczy stymulację komorową. Działanie to ma na celu zapobiec potencjalnej asystolii, która mogłaby wystąpić podczas przesłuchu. Pik stymulacji pojawia się na koniec okna safety pacing (zwykle 90-120 ms od wystymulowanego zdarzenie w kanale przedsionkowym w zależności od producenta). Trzeba pamiętać, że by zadziałał algorytm safety pacing, wyczute zdarzenie w kanale komorowym musi wystąpić po oknie post-atrial ventricular blanking.

Przesłuch występuje w stymulatorach dwujamowych, gdy wystymulowane zdarzenie w jednej jamie serca zostaje wyczute w drugiej, co powoduje niewłaściwe zahamowanie stymulacji w drugiej jamie. Zapobiegać mu ma okno post-atrial ventricular blanking period, w czasie którego potencjalne zdarzenia w kanale komorowym nie mogą zostać wyczute. W prezentowanym przypadku mamy do czynienia z niedoczułością w kanale przedsionkowym, wyczute zdarzenie w kanale komorowym może więc odpowiadać  przewiedzionemu pobudzeniu z przedsionków do komór.

Funkcja sense compensation pozwala na skrócenie czasu AV o zaprogramowaną wartość w przypadku wyczutego zdarzenia w kanale przedsionkowym. W zapisie IEGM nie ma wyczutych zdarzeń w kanale przedsionkowym. Z kolei funkcja rate-adaptive została stworzona, by przyspieszyć częstość pracy serca w odpowiedzi na wysiłek fizyczny. W prezentowanym zapisie IEGM nie obserwujemy zmiany częstości pracy serca.

Odpowiedź niepoprawna

Poprawna odpowiedź to: Safety pacing

Powyższy zapis przedstawia działanie funkcji safety pacing. Funkcja ventricular safety pacing została stworzona, by zapobiegać szkodliwym efektom przesłuchu przedsionkowo-komorowego. Jeśli po wystymulowanym zdarzeniu przedsionkowym pojawia się wyczute zdarzenie w kanale komorowym w oknie safety pacing window, urządzenie dostarczy stymulację komorową. Działanie to ma na celu zapobiec potencjalnej asystolii, która mogłaby wystąpić podczas przesłuchu. Pik stymulacji pojawia się na koniec okna safety pacing (zwykle 90-120 ms od wystymulowanego zdarzenie w kanale przedsionkowym w zależności od producenta). Trzeba pamiętać, że by zadziałał algorytm safety pacing, wyczute zdarzenie w kanale komorowym musi wystąpić po oknie post-atrial ventricular blanking.

Przesłuch występuje w stymulatorach dwujamowych, gdy wystymulowane zdarzenie w jednej jamie serca zostaje wyczute w drugiej, co powoduje niewłaściwe zahamowanie stymulacji w drugiej jamie. Zapobiegać mu ma okno post-atrial ventricular blanking period, w czasie którego potencjalne zdarzenia w kanale komorowym nie mogą zostać wyczute. W prezentowanym przypadku mamy do czynienia z niedoczułością w kanale przedsionkowym, wyczute zdarzenie w kanale komorowym może więc odpowiadać  przewiedzionemu pobudzeniu z przedsionków do komór.

Funkcja sense compensation pozwala na skrócenie czasu AV o zaprogramowaną wartość w przypadku wyczutego zdarzenia w kanale przedsionkowym. W zapisie IEGM nie ma wyczutych zdarzeń w kanale przedsionkowym. Z kolei funkcja rate-adaptive została stworzona, by przyspieszyć częstość pracy serca w odpowiedzi na wysiłek fizyczny. W prezentowanym zapisie IEGM nie obserwujemy zmiany częstości pracy serca.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły