Co zaobserwowano po wszczepieniu układu CRT-D?

Autor: dr Jakub Rokicki

2. Co zaobserwowano po wszczepieniu układu CRT-D?

U pacjenta po wszczepieniu urządzenia do resynchronizacji serca typu CRT-D wykonano rutynowo prześwietlenie klatki piersiowej PA w dniu wszczepienia (Rycina 4). Jakie można postawić rozpoznanie?

Rycina 4. Radiogram klatki piersiowej w projekcji PA u pacjenta po wszczepieniu układu CRT-D.

Na wykonanym radiogramie można zauważyć lewostronną odmę opłucnową (zaznaczono na Rycina 5 kolorem czerwonym). Wszczepienie układu jest zazwyczaj bezpieczną procedurą. Ryzyko poważnych powikłań, takich jak odma opłucnowa szacuje się na mniej niż 1% i związane jest najczęściej z uszkodzeniem opłucnej po stronie wszczepianego urządzenia przez igłę podczas nakłucia żyły podobojczykowej. W kolejnym dniu pacjentowi w stabilnym stanie wykonano dodatkowy radiogram klatki piersiowej, by ustalić dynamikę zmian (Rycina 6). W związku z brakiem objawów podmiotowych i szerokością zmiany większą niż 2 cm założono drenaż opłucnowy po stronie lewej. Pacjenta po 4 dniach wypisano w dobrym stanie ogólnym do domu.

Rycina 5. Lewostronna odma opłucnowa u pacjenta z implantowanym układem CRT-D (zaznaczono na czerwono)

Rycina 6. Radiogram klatki piersiowej w projekcji PA u pacjenta w dobie po zabiegu wszczepienia układu CRT-D.

Odpowiedź niepoprawna

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły