Co zostało rozpoznane przez urządzenia Lumax 540 VR-T DX i jaka została zastosowana terapia?

Autor: dr Jakub Kosma Rokicki

Co zostało rozpoznane przez urządzenia Lumax 540 VR-T DX i jaka została zastosowana terapia?

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator Lumax 540 VR-T DX jest urządzeniem jednoelektrodowym z możliwością podłączenia elektrody wyposażonej w pływający dipol wyczuwający w pozycji przedsionkowej. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania można uzyskać zapis iEGM z przedsionka i komory przy wykorzystaniu jednej elektrody.

Na zamieszczonej rycinie widoczny jest częstoskurcz komorowy (można ocenić to na podstawie czasu trwania zespołu QRS w kanale Far-Field FF oraz sprzężenia P/R <1). Urządzenie prawidłowo zakwalifikowało zaprezentowaną arytmię do strefy wyczuwania częstoskurczu komorowego VT1. Na załączonym fragmencie zapisu elektrokardiograficznego widoczny jest także moment dostarczenia szybkiej stymulacji antytachyarytmicznej (ATP) w trybie Burst. Dobrana przez urządzenie terapia skutecznie przerwała arytmię.

Odpowiedź niepoprawna
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły