Co zostało zarejestrowane przez urządzenie BIOTRONIK Rivacor 5 VR-T na poniższych zapisach?

Autor: dr Jakub Kosma Rokicki

Co zostało zarejestrowane przez urządzenie BIOTRONIK Rivacor 5 VR-T na poniższych zapisach?

Na zapisach przesłanych za pośrednictwem systemu BIOTRONIK HomeMonitoring został zarejestrowany automatyczny test progu stymulacji prawokomorowej przeprowadzany zazwyczaj przez urządzenie w godzinach nocnych. W tym przypadku zaprogramowany przez firmę BIOTRONIK algorytm nie zarejestrował prawidłowo określonego progu stymulacji ? stąd wynik testu określony jest jako ?unsuccessful?. Opcja Ventricular Capture Control polega na aktywnym poszukiwaniu odpowiedzi komorowej na impulsy dostarczane z mniejszym napięciem prądu przy jednakowym czasie trwania impulsu (Capture Treshold Search). Po wykonanym teście urządzenie przeprowadza weryfikację uzyskanego wyniku (Capture Verification). Przy dowolnym epizodzie zakwalifikowanym przez urządzenie jako nieskuteczna stymulacja dostarcza ono drugi impuls jako zabezpieczenie.

Na przykładzie widać wszystkie elementy testu. Na początku urządzenie dostarcza pięć impulsów o maksymalnej programowalnej energii (w zależności od urządzenia). Na pierwszych dwóch paskach widać, że zostało to przerwane przez natywny impuls komorowy. Następnie urządzenie określa dla celów testu efekt odpowiedzi na impuls skuteczny i nieskuteczny za pomocą dostarczenia par impulsów nadprogowych i podprogowych w odstępie 100 ms. Po optymalizacji funkcji wyczuwania urządzenie przeprowadza automatyczny poziom progu stymulacji dostarczając impulsy o 0,6 V mniejsze z każdym pobudzeniem, aż do momentu braku odpowiedzi. Wówczas dostarcza impuls bezpieczeństwa, a następnie obniża napięcie każdego kolejnego impulsu o 0,1 V w stosunku do ostatniego skutecznego napięcia.

Następnie uzyskany próg jest potwierdzany przez urządzenie w serii stymulacji zadanym napięciem.

W przypadku, gdy odpowiedź elektryczna tkanki w ostatnim etapie testu nie spełni kryteriów z pierwszego etapu, test jest przerywany i zaprogramowany próg wraca do ustawień wyjściowych. Miało to miejsce w przedostatnim zarejestrowanym impulsie z przedstawionych powyżej, gdzie z uwagi najprawdopodobniej na wystąpienie pobudzenia zsumowanego, urządzenie przerwało test i określiło go jako nieskuteczny.

Odpowiedź niepoprawna
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły