COVID-19 a arytmie

doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczytać: Arytmie u pacjentów z COVID-19 wydają się być raczej konsekwencją choroby ogólnoustrojowej a nie bezpośrednim efektem infekcji SARS-CoV-2. Autorzy przeanalizowali 700 kolejnych pacjentów z potwierdzonym w teście PCR zakażeniem COVID-19 przyjętych do Hospital of the University of Pennsylvania między 6 marca 2020 a 19 maja 2020 r. Średni wiek populacji wyniósł 50?18 lat, 45% stanowili mężczyźni, a 11% było leczonych na oddziale intensywnej terapii. W tej grupie stwierdzono dziewięć epizodów zatrzymania krążenia, 25 epizodów migotania przedsionków, dziewięć istotnych klinicznie bradyarytmii, 10 nsVT. Wszystkie zatrzymania krążenia wystąpiły u pacjentów przyjętych na oddział intensywnej terapii. Przyjęcie na ten oddział wiązało się też z wystąpieniem migotania przedsionków (OR 4,68; 95% CI 1,66-13,18) i nsVT (OR 8,92; 95% CI 1,73-46,06) w analizie wieloczynnikowej. Z wyjątkiem zatrzymania krążenia żadna z arytmii nie była niezależnie związana ze śmiertelnością wewnątrzszpitalną. W badanym okresie 30 pacjentów z COVID-19 zmarło w szpitalu.

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)30594-4/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły