COVID-19 niezależnym predyktorem zawału serca i udaru niedokrwiennego

doniesienia medialne

Wyniki szwedzkiego badania kohortowego identyfikują infekcję COVID-19 jako niezależny czynnik ryzyka zawału serca i udaru mózgu. Autorzy wybrali wszystkich pacjentów w Szwecji z COVID-19 rozpoznanym między 1 lutego a 14 września 2020 r., a następnie połączyli ich dane z danymi z narodowych rejestrów. Do tej grupy dopasowano pacjentów pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania. W całej grupie na podstawie kodów ICD-10 zidentyfikowano hospitalizacje z powodu zawału serca i udaru niedokrwiennego mózgu. Do grupy 86 742 chorych z COVID-19 dopasowano 348 481 osób z grupy kontrolnej. 

W pierwszej analizie oceniono współczynnik zachorowalności na zawał i udar w samej grupie 86 742 osób przed i po COVID-19. Wyniósł on dla zawału serca: 2,89 (95% CI 1,51-5,55) w ciągu pierwszego tygodnia, 2,53 (1,29-4,94) dla drugiego tygodnia, 1,60 (0,84-3,04) dla trzeciego i czwartego tygodnia po COVID-19. W przypadku udaru niedokrwiennego wskaźniki wyniosły: 2,97 (1,71-5,15) w ciągu pierwszego tygodnia, 2,80 (1,60-4,88) dla drugiego tygodnia i 2,10 (1,33-3,32) w ciągu trzeciego i czwartego tygodnia. W porównaniu pacjentów z COVID-19 z grupą kontrolną iloraz szans na wystąpienie zawału serca wyniósł 3,41 (1,58-7,36), a dla udaru niedokrwiennego 3,63 (1,69-7,80) w ciągu pierwszych dwóch tygodni po COVID-19. Wyniki badania pokazują, że świeży zawał serca i udar mózgu mogą być jedną z konsekwencji infekcji COVID-19. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00896-5/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły