CRT AudoAdapt

CRT AudoAdapt

Prof. Przemysław Mitkowski, FESC
I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu