CRT-D vs. CRT-P – metaanaliza 

CRT-D zmniejsza śmiertelność całkowitą w porównaniu co CRT-P. Autorzy z Węgier przeszukali bazę PubMed, CENTRAL i Embase do października 2021 – znaleźli 26 badań obserwacyjnych porównujących 55 469 chorych z CRT-P i 72 561 z CRT-D. Leczenie za pomocą CRT-D w porównaniu z CRT-P wiązało się ze spadkiem śmiertelności (aHR 0,85, 95% CI 0,76-094, p<0,01), także w analizie typu propensity score (HR 0,83, 95% CI 0,80-0,87, p<0,001). Nie wykazano jednak redukcji śmiertelności u leczonych CRT-D w podgrupie z kardiomiopatią nie-niedokrwienną (HR 0,95, 95% CI 0,79-1,15, p=0,19) ani wśród osób po 75 roku życia (HR 1,08, 95% CI 0,96-1,21, p=0,17). Zauważono też, że do badań opublikowanych później był włączany coraz większy odsetek pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną, a pacjenci w grupie CRT-P byli coraz starsi. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euad289/728448

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły