Cukrzyca zwiększa ryzyko bloku przedsionkowo-komorowego

Pacjenci z cukrzycą mają podwyższone ryzyko wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego trzeciego stopnia w porównaniu z dopasowaną grupą kontrolną. Niniejsze badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzono na pacjentach ≥ 18. roku życia z rozpoznanym blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia w latach 1995-2018 w Danii. Do każdego pacjenta z blokiem dopasowano pięć osób z grupy kontrolnej dopasowanych pod względem płci, wieku i innych zmiennych. Zidentyfikowano 25 995 chorych z blokiem trzeciego stopnia i 130 004 osób z grupy kontrolnej (średni wiek 76 lat, 62% mężczyzn). W grupie z blokiem znalazło się więcej osób z cukrzycą typu 2 (21% vs. 11%), nadciśnieniem tętniczym (69% vs. 50%), migotaniem przedsionków (25% vs. 10%), niewydolnością serca (20% vs. 6,3%), zawałem serca (19% vs. 9,2%). W analizie regresji Coxa, uwzględniającej choroby współistniejące i leki wpływające na przewodzenie przedsionkowo-komorowe, cukrzyca typu 2 okazała się być niezależnie związana z występowaniem bloku przedsionkowo-komorowego (HR 1,63, 95% CI 1,57-1,69). W analizie podgrup obserwowany związek pozostał istotny statystycznie. 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurheartj/ehac662/6847631?redirectedFrom=fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły