Czas AHRE a ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych

Szybkie rytmy przedsionkowe (atrial hirh rate episodes, AHRE) wykryte przez urządzenia wszczepialne istotnie zwiększają ryzyko powikłań zakrzepowo-zatokowych. Tematem burzliwych dyskusji pozostaje jednak czas trwania epizodu AHRE, który zwiększa ryzyko powikłań. Cheungi wsp. przedstawili na Kongresie HRS w Bostonie analizę badania IMPACT, w którym określano związek między długością AHRE a ryzykiem zakrzepowo-zatorowym. 

Do tego badania zrandomizowano 2718 osób z układami dwujamowymi lub biwentrykularnymi defibrylatorami do leczenia przeciwkzarzepowego włączanego po wykryciu AHRE w telemonitoringu vs. podczas kontroli ambulatoryjnej. Wykluczono 294 pacjentów z uprzednim migotaniem przedsionków. Pacjentów podzielono wg czasu trwania najdłuższego epizodu AHRE wykrytego przed epizodem zakrzepowo-zatorowym lub do końca obserwacji w przypadku braku epizodu zakrzepowo-zatorowego. 

W trakcie trwającej średnio 2 lata obserwacji obejmującej 2424 pacjentów u 212 osób (8,7%) najdłuższy epizod AHRE trwał 6 min ? 5,5 h (grupa 1), u 141 (5,8%) najdłuższy epizod AHRE trwał 5,5-24h (grupa 2), a u 116 (4,8%) najdłuższy epizod AHRE trwał powyżej 24h (grupa 3). U 63 osób stwierdzono epizody zakrzepowo-zatorowe. Odsetek tych epizodów wyniósł 2,5% u osób bez AHRE, 2,4% w grupie 1, 2,8% w grupie 2 i 4,3% w grupie 3 (p dla trendu = 0,325). W sumie 77% pacjentów z epizodem zakrzepowo-zatorowym nie miało AHRE trwającego powyżej 6 minut. 

AHRE trwające powyżej 24h zwiększały nieistotnie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych w porównaniu z pacjentami bez AHRE lub AHRE <6 minut (dopasowany OR 1,67, 95% CI 0,265-4,30, p=0,289). Po wykluczeniu pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe (n=265) obserwowano podobne związki między czasem AHRE a powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. 

Podsumowując, AHRE <24 godzin nie zwiększają ryzyko zakrzepowo-zatorowego i niezbędne są dalsze, prospektywne badania dot. tego tematu. 

Oprac. na podstawie Cheung JW, i wsp. Duration of atrial arrhythmias and risk of thromboembolic events in patients with implantable defibrillators in the IMPACT trial.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły