Częstoskurcz komorowy/migotanie komór w urządzeniach firm Medtronic i Boston Scientific

Częstoskurcz komorowy/migotanie komór w urządzeniach firm Medtronic i Boston Scientific

lek. Sebastian Przychodzeń

Urządzenia firmy  Medtronic

  1. Częstoskurcz komorowy w ICD jednojamowym

Ryc. 1 W wykresie interwałów czasowych widoczny nagły początek arytmii  (czerwona strzałka) oraz terapia ATP (Burst) przerywająca arytmię. W zapisach IEGM początkowo musimy opierać na znacznikach markerów oraz interwałach czasowych. W dalszych zapisach widzimy początek częstoskurczu (czerwona strzałka) oraz jego rozpoznanie przez urządzenie (markery TS).  Terapia ATP – Burst ( markery TP – czerwona klamra) doprowadza do powrotu rytmu zatokowego

  1. Częstoskurcz komorowy w ICD dwujamowym

Ryc. 2 W wykresie interwałów czasowych widoczny nagły początek arytmii  (czerwona strzałka), rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe oraz terapia ATP (Burst) przerywająca arytmię. W zapisach IEGM początkowo musimy opierać na znacznikach markerów oraz interwałach czasowych. W dalszych zapisach widzimy początek częstoskurczu (czerwona strzałka) – pierwsze pobudzenia w strefie VF ( marker FS), następnie częstoskurcz komorowy w strefie VT (markery TS). W kanale przedsionkowym w trakcie arytmii pobudzenia przedsionkowe niezależne od rytmu komór. Terapia ATP – Burst (markery TP – czerwona klamra) doprowadza do powrotu rytmu zatokowego – pierwsze pobudzenia po przerwaniu arytmiii wystymulowane

Urządzenia firmy  Boston-Scientific

  1. Częstoskurcz komorowy w ICD jednojamowym

Ryc. 3 W wykresie interwałów czasowych widoczny nagły początek arytmii  (czerwona strzałka) oraz terapia ATP (Burst) przerywająca arytmię. W zapisach IEGM widoczne dodatkowe pobudzenie komorowe  (czerwona strzałka) indukujące częstoskurcz komorowy (markery VT) przerwany terapią ATP – Burst (markery VP)

  1. Częstoskurcz komorowy w ICD dwujamowym

Ryc. 4  W wykresie interwałów czasowych widoczny nagły początek arytmii  (czerwona strzałka), rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe oraz terapia ATP (Burst) przerywająca arytmię. W zapisach IEGM widoczny nagły początek arytmii w strefie VF o zmiennym cyklu, następnie skuteczna terapia ATP – Burst ( markery VP). W kanale przedsionkowym w trakcie arytmii pobudzenia przedsionkowe niezależne od rytmu komór.  Powrót rytmu zatokowego z okresową ekstrasystolią komorową – ostatni pasek zapisu 

  1. Częstoskurcz komorowy w CRT-D

Ryc. 5  W wykresie interwałów widoczny nagły początek arytmii  (czerwona strzałka), rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe oraz terapia ATP (Burst) nie przerywająca arytmii, jednak zmieniająca jej cykl . Brak przerwania arytmii powoduje ładowanie kondensatorów i defibrylację przerywającą arytmię

W zapisach IEGM widoczna początkowo stymulacja resynchronizująca  (widoczne marker BVP z wyprzedzeniem LV o 10 ms). Ekstrasystolia komorowa (marker PVC) indukuje arytmię w strefię VF. Terapia ATP – Burst (markery BVP) nie przerwała arytmii, zmianie uległ cykl częstoskurczu. Rozpoczecie ładawania kondensatora (marker Chrg) oraz skuteczna defibrylacja (czerwona strzałka). W kanale przedsionkowym w trakcie arytmii pobudzenia przedsionkowe niezależne od rytmu komór.