Czy automatyczne pomiary progu działają przy LBBAP?

Algorytmy automatycznego pomiaru progu stymulacji skutecznie mierzą próg stymulacji elektrod stymulujących obszar lewej odnogi. Lekarze z Novary włączyli kolejnych 45 chorych poddanych LBBAP między styczniem a sierpniem 2022 roku. Dzień po zabiegu średni ręczenie zmierzony próg stymulacji LBBAP wyniósł 0,5±0,2V, a pomiar automatyczny – 0,5±0,3V (p=0,3). Po 3 miesiącach oba pomiary były również porównywalne: ręczny – 0,6±0,2V, automatyczny – 0,6±0,2V (p=0,25). Nie stwierdzono różnic między grupami w sensingu i oporności po dobie i 3 miesiącach. Wyniki wskazują na możliwość bezpiecznego włączenia algorytmów dokonujących automatycznego pomiaru progu stymulacji LBBAP, co może mieć wpływ na zużywanie baterii i chronić pacjentów przed ew. konsekwencjami wzrostu progu stymulacji w przyszłości. 

https://ehra2023-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=151306&channel=151136

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły