CZY BADANIA PRZESIEWOWE EKG ZMNIEJSZAJĄ RYZYKO NAGŁEGO ZGONU SERCOWEGO?

CZY BADANIA PRZESIEWOWE EKG ZMNIEJSZAJĄ RYZYKO NAGŁEGO ZGONU SERCOWEGO?

Opublikowane dane z rejestru duńskiego poddają wątpliwość, czy zalecane dotychczas rutynowe wykonywanie ekg u sportowców zmniejsza istotnie ryzyko nagłęgo zgonu sercowego. Te zaskakujące wyniki dotyczące ryzyka NZS u zawodowych i amatorskich sportowców przedstawia skrót artykułu z Heart Rhytm.

Serdecznie zapraszamy

Badania przesiewowe u sportowców dla uniknięcia NSS_M.Chudzik, A.Nowek – ZOBACZ