Czy CRT-DX jest lepszy od klasycznego trójelektrodowego CRT?

doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczytać: Odpowiedź na układ CRT-DX jest porównywalna z klasycznym CRT-D, ale CRT-DX wiąże się z niższym odsetkiem powikłań niż konwencjonalny układ do resynchronizacji. Autorzy porównali dane 240 osób biorących udział badaniu QP ExCEL poświęconym skuteczności i bezpieczeństwu elektrod Sentus QP: 120 z CRT-DX i 120 z CRT-D. Pacjenci zostali dopasowani pod względem płci, klasy NYHA, etiologii niewydolności serca, wieku. Średni czas obserwacji wyniósł 1,3 i 1,4 roku. W grupie CRT-DX 92,5% badanych nie miało poważnych powikłań, a w grupie CRT-D ? 85,0% (p = 0,0495; 95% CI 0,1%-14,9%), co było spowodowane głównie dyslokacjami elektrod przedsionkowych. Śmiertelność całkowita, hospitalizacje z powodu niewydolności serca, odsetki stymulacji lewokomorowej były podobne w obu grupach. Nieadekwatne wyładowania były częstsze w grupie CRT-D niż CRT-DX (5,8% vs. 0,8%). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jce.14552

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły