Czy częstość rytmu wpływa na rokowanie osób z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca?

doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczytać?
Jest to pierwsza współczesna praca oceniająca związek między częstością pracy serca a incydentami sercowo-naczyniowymi u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową z rytmem zatokowym lub migotaniem przedsionków po dopasowaniu pod względem stężenia peptydów natriuretycznych. Analizę przeprowadzono w oparciu o grupę 13 562 chorych biorących udział w badaniach PARADIGM-HF i ATMOSPHERE. 

Wyższa spoczynkowa częstość pracy serca wiązała się z wystąpieniem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca w grupie osób z rytmem zatokowym (tercyl trzeci vs. tercyl pierwszy HR 1,50, 95% CI 1,35-1,66, p<0,001; HR na wzrost tętna o 10/min: 1,12, 95% CI 1,09-1,16, p<0,001). Dodatkowo u pacjentów z rytmem zatokowym wyższa częstość pracy serca wiązała się z wyższym ryzykiem zgonu z powodu niewydolności serca jako pompy niż nagłego zgonu sercowego (dopasowany HR na wzrost o 10/min 1,17, 95% CI 1,09-1,26, p<0,001 vs. 1,07, 95% CI 1,02-1,13, p=0,011). Z kolei u pacjentów z migotaniem przedsionków nie stwierdzono żadnej z ww. zależności. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Źródło:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejhf.1682

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły