CZY I JAK EUROPEJSKIE WSKAZANIA DO CRT RÓŻNIĄ SIĘ OD AMERYKAŃSKICH. WSKAZANIA DO CRT 2012

CZY I JAK EUROPEJSKIE WSKAZANIA DO CRT RÓŻNIĄ SIĘ OD AMERYKAŃSKICH. WSKAZANIA DO CRT 2012

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, m.in. za sprawą wyników randomizowanych badań, europejskie wskazania do CRT były kilkukrotnie uaktualniane. Najnowsze wytyczne pochodzą z 2012 roku. W tym samym roku zostały również opublikowane amerykańskie wskazania do CRT. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym różnic pomiędzy najnowszymi europejskimi a amerykańskimi wskazaniami do CRT.

Michał Chudzik, Ewa Nowacka

Europejskie wskazania do CRT –  ZOBACZ