CZY KAMIZELKI DEFIBRYLUJĄCE ZASTĄPIĄ ICD?

CZY KAMIZELKI DEFIBRYLUJĄCE ZASTĄPIĄ ICD?

W prezentacjach dotyczących kamizelki defibrylującej autorzy omówili wskazania do stosowania tego typu systemu ze szczególnycm uwzględnieniem wskazań pomostowych przed decyzją o implantacji przezżylnego układu ICD. Ze względu na niewielkie rozpowszechnienie tego typu urządzeń w dotychczasowej polskiej praktyce klinicznej przedstawiono także zdjęcia poszczególnych elementów oraz etapów jego złożenia i zastosowania u pacjenta. W prezentacjach można znaleźć również schematy obrazujące miejsce kamizelki defibrylującej w procesach decyzyjnych w wybranych sytuacjach klinicznych.

Szymon Budrejko

Czy kamizelki defibrylujące zastąpią ICD? M.Kempa, Sz.Budrejko –  ZOBACZ Analiza kamizelki defibrylującej Lifevest. M.Kempa, Sz.Budrejko – ZOBACZ Analiza kamizelki defibrylującej Lifevest cz.II. M.Kempa, Sz.Budrejko – ZOBACZ