Czy możliwość rejestracji sygnałów z przedsionka i komory zmniejsza odsetek interwencji?

Czy możliwość rejestracji sygnałów z przedsionka i komory zmniejsza odsetek interwencji?

dr hab. n. med. Maciej Kempa