Czy możliwość rejestracji sygnałów z przedsionka i komory zmniejsza odsetek interwencji?

Czy możliwość rejestracji sygnałów z przedsionka i komory zmniejsza odsetek interwencji?

prof. dr hab. n. med Barbara Małecka