Czy można bezpiecznie wykonać MRI u osób ze stymulatorem serca niedopuszczonym do MRI?

Ze wzrostem liczby pacjentów ze stymulatorem zwiększa się liczba chorych, którzy będą mieli wskazania do wykonania rezonansu magnetycznego (MRI). Szacuje się, że ponad połowa osób ze stymulatorem serca będzie wymagała badania MRI. Wiele z tych osób ma starsze modele stymulatorów, które nie są dopuszczone do warunkowego wykonania MRI. Wstępne doniesienia wskazują na możliwość bezpiecznego wykonania badania MRI u osób ze starszym modelem stymulatora serca.

Celem badania przeprowadzonego w chilijskich ośrodkach było sprawdzenie czy można bezpiecznie wykonać MRI u osób ze stymulatorem serca, który nie jest dopuszczony do wykonania MRI.

Do tego prospektywnego badania włączono chorych ze stymulatorem serca ze wskazaniami do wykonania MRI między marcem 2015 a sierpniem 2016 r. Każdy pacjent był oceniony pod kątem zależności od stymulacji przed i po MRI. U osób stymulatorozależnych zmieniano program stymulacji na V00 lub D00. Z kolei u osób, które nie były zależne od stymulatora, nie zmieniano programu stymulacji. Po wykonaniu MRI pacjenci byli kontrolowani co pół roku. Z badania wykluczono osoby z unipolarną lub epikardialną elektrodą. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie incydentu sercowo-naczyniowego, zmian w miejscu implantacji, istotnej zmiany w parametrach urządzenia. Wszystkie badania MRI przeprowadzono w polu 1,5T.

Przeprowadzono 103 badania u 92 pacjentów. Okres obserwacji wyniósł 4?3,6 roku. Dwóch chorych wykluczono z powodu obecności elektrod unipolarnych. Żaden stymulator nie był dopuszczony do wykonania MRI przez producenta. Średni wiek pacjentów wyniósł 72?9 lat; 62% stanowili mężczyźni, 13% osób było stymulatorozależnych. Dwujamowe stymulatory były obecne u 89% badanych. Badanie MRI wykonano średnio 4?3,8 roku po implantacji (zakres 1 miesiąc ? 9 lat).

Ponad połowa pacjentów miała wykonany MRI głowy i szyi (głównie w kontekście udaru mózgu), 4% – badanie klatki piersiowej, 26% – jamy brzusznej i miednicy, a 13% – kończyny. Uzyskane obrazy były we wszystkich przypadkach uznane za satysfakcjonujące przez radiologów.

Nie wystąpiły ani incydenty sercowo-naczyniowe, ani powikłania w miejscu implantacji. Żaden pacjent nie zgłosił bólu, świądu czy miejscowego wzrostu temperatury. Nie stwierdzono również żadnych istotnych zmian dot. czułości, progu stymulacji, oporności baterii ani elektrod. Nie zmieniano ustawień urządzenia po wykonaniu MRI.

Na podstawie prezentowanego badania wydaje się, że można przeprowadzić bezpiecznie badanie MRI 1,5T u osób ze stymulatorem serca z bipolarnymi elektrodami niedopuszczonym do MRI.

Oprac. na podstawie: Abstract: P1672 Effect of magnetic resonance imaging in non­compatible pacemakers. M.J. Fernandez1, M. Soto1, M. Torres1, R. Monsalve1, J. Ardiles1, V. Moreno1, M. Hirsch2, L. Quininir1, A. Diaz3, V. Neira1, R. Miranda1, 1University of La Frontera ­ Temuco ­ Chile, 2Clinica Alemana de Temuco ­ Temuco ­ Chile, 3Hospital Hernan Henriquez Aravena, Unidad Cardiovascular ­ Temuco ­ Chile. European Heart Journal ( 2017 ) 38 ( Supplement ), 364­365.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły