Czy musimy wszczepiać CIED u pacjentów na czczo?

Badanie z randomizacją wskazuje na korzyści i bezpieczeństwo pacjentów z przeprowadzenia zabiegu implantacji z CIED nie na czczo. Autorzy z Lipska włączyli 201 chorych skierowanych do planowego wszczepienia CIED: 100 znalazło się w grupie nie na czczo (spożywanie pokarmów stałych i płynów dozwolone do 1 godziny przed zabiegiem) i 101 w grupie na czczo (pokarmy stałe dozwolone do 6 godzin przed zabiegiem i płyny do 2 godzin przed zabiegiem). Oceniano samopoczucie pacjentów w skali 0-10 punktów (wyższy wynik wskazujący na gorsze samopoczucie) i występowanie okołozabiegowych działań niepożądanych związanych z jedzeniem, m.in. wymiotów, aspiracji pokarmu do dróg oddechowych czy pilnej intubacji. Dodatkowo oceniono parametry nerkowe, wątrobowe i metaboliczne w ciągu 30 dni od procedury. Ogólne samopoczucie było lepsze w grupie nie na czczo (13,1±9,6 vs 16,5±11,4 w grupie na czczo, średnia różnica od -6,35 do -0,46, p=0,029), co miało związek głównie z mniejszym głodem i zmęczeniem w grupie nie na czczo (głód: 0,9±1,9 vs. 3,1±3,2, p<0,001, zmęczenie 1,6±2,3 vs. 2,6±2,7, p=0,023). Nie stwierdzono powikłań okołozabiegowych związanych z jedzeniem ani istotnych zmian w parametrach biochemicznych po 30 dniach.

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac081/6611935

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły