Czy omdlenia u pacjentów z ICD powinny nas niepokoić?

Nawet co 10. pacjent z ICD doznaje omdleń po implantacji urządzenia i objaw ten wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Badacze z Londynu przeanalizowali 1003 kolejnych pacjentów, którym wszczepiono pierwszy ICD w latach 2009-2019. W analizie wieloczynnikowej Coxa zidentyfikowano czynniki ryzyka wystąpienia omdlenia, zgonu, hospitalizacji. Blisko 60% badanych miało wszczepiony ICD w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. W trakcie trwającej średnio ok. 4 lata obserwacji 106 osób (10,6%) doznało omdlenia, 304 (30,3%) zmarło, a 477 (47,5%) było hospitalizowanych. Przyczynę omdlenia określono jako arytmiczną u 38 chorych, niearytmiczną – u 74 pacjentów, a sześć osób doznało obu typów omdlenia. Wystąpienie omdlenia istotnie zwiększało ryzyko zgonu (HR 2,82, p < 0,001) i hospitalizacji (HR 2,46; p = 0,002). W dyskusji autorzy zwrócili ponadto uwagę na to, że związek między omdleniem a śmiertelnością był istotny statystycznie także u osób z ICD implantowanym w prewencji wtórnej oraz że programowanie długich czasów detekcji i wysokich stref detekcji nie miało związku z wystąpieniem pierwszego omdlenia. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac281/6987254

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły