Czy pęknięta blaszka miażdżycowa jest przyczyną większości nagłych zgonów?

W nieco mniej niż 50% przypadków nagłych zgonów sercowych dochodzi do komplikacji związanych z blaszką miażdżycową. W badaniu Fingesture zidentyfikowano 5869 kolejnych przypadków nagłych zgonów sercowych potwierdzonych w badaniu post-mortem w północnej Finlandii w latach 1998-2016. W tej analizie przedstawiono wyniki badań histologicznych zmiany odpowiadającej za zgon przeprowadzonych u 600 osób zmarłych z powodu choroby niedokrwiennej serca. W zależności od wyniku badania histologicznego pacjentów przydzielono do jednej z trzech grup, w których stwierdzono:

  • pęknięcie lub erozję blaszki miażdżycowej – 24%,
  • krwawienie wewnątrz blaszki – 24%,
  • stabilną blaszkę – 52%. 

Ponad 80% badanych stanowili mężczyźni, a średnia wieku wyniosła blisko 65 lat. Stwierdzono przerost mięśnia sercowego w 78%, a włóknienie miokardium w 93% – nie zauważono jednak korelacji tych zmian z konkretną budową blaszki miażdżycowej. Wyniki tego badania zdaniem autorów stoją w sprzeczności z historycznymi danymi, wg których uważano, że większość nagłych zgonów jest spowodowana pęknięciem blaszki miażdżycowej. Zwraca uwagę bardzo wysoki odsetek przerostu mięśnia sercowego i włóknienia w analizowanej grupie. 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac533/6730126

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły