Czy przemywanie loży antybiotykiem przynosi korzyści?

U pacjentów wysokiego ryzyka infekcji CIED przemywanie loży antybiotykiem i doustna antybiotykoterapia w ciągu 3 dni po zabiegu nie przynosi dodatkowych korzyści w porównaniu do standardowego przygotowania skóry chlorheksydyną, przedoperacyjną dożylną antybiotykoterapią i zastosowaniem koperty antybakteryjnej. Wieloośrodkowe badanie ENVELOPE przeprowadzono na grupie 1010 pacjentów skierowanych do zabiegu wymiany/implantacji CIED z ≥2 czynnikami ryzyka infekcji. Pacjentów randomizowano do jednej z dwóch grup: w pierwszej stosowano standardowe mycie skóry chlorheksydyną, dożylną antybiotykoterapię przed zabiegiem, kopertę antybakteryjną i przemywanie loży 500 ml soli fizjologicznej; w drugiej: dodatkowo przemywanie loży roztworem z antybiotykiem i trzydniową doustną antybiotykoterapię. Oceniano infekcje CIED i usunięcia układów w ciągu pół roku. W każdej z grup znalazło się po 505 osób. Infekcje CIED występowały z częstością 1,0% w grupie 1 i 1,2% w grupie 2 (p=0,74). U 11 chorych stwierdzono infekcje CIED średnio po 107±92 dniach (średni wynik w skali PADIT w tej grupie wyniósł 7,4 co przekładało się na 64% śmiertelność w rocznej obserwacji). Jedynym niezależnym predyktorem infekcji CIED była uprzednia infekcja CIED (OR 9,77, p=0,044). W 5 na 11 przypadków infekcji wystąpił uprzednio krwiak. 

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCEP.122.011740

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły