Czy przyczyna przedwczesnych pobudzeń komorowych leży w przedsionkach?

Pobudzenie zatokowe poprzedzające ekstrasystolię komorową cechują się nieprawidłową mechaniką skurczu. Do takich wniosków doszli Alhede i wps. analizując 56 kolejnych pacjentów poddanych ablacji dodatkowych pobudzeń komorowych. Dokonano pomiarów echokardiograficznych: globalnego odkształcenia podłużnego, dyssynchronii lewej komory dla trzech pobudzeń: 

  • zatokowego (odległego od ekstrasystolii komorowej),
  • zatokowego poprzedzającego ekstrasystolię komorową,
  • ekstrasystolii komorowej. 

Globalne odkształcenie podłużne wyniosło -17,3%±4%, dyssynchronia 49±14 ms dla odległego pobudzenia zatokowego. Oceniane parametry ekstrasystolii komorowej wskazywały na poważnie zaburzoną mechanikę skurczu: odkształcenie -7,7%±3% (p<0,001), dyssynchronia 115±37 ms (p<0,001) w porównaniu do pobudzenia zatokowego. Okazało się również, że mechanika skurczu była także nieprawidłowa w przypadku pobudzeń zatokowych poprzedzających dodatkowe pobudzenia komorowe: odkształcenie -13%±45 (p<0,001), dyssynchronia 63±19 ms (p<0,001) w porównaniu z odległymi pobudzeniami zatokowymi. Autorzy uważają, że zaburzenia sprzężenia elektromechanicznego mogą leżeć u podstaw powstawania częstych ekstrasystolii komorowych. 

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2022.05.005

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły