HRS 2019. Czy screening w kierunku migotania przedsionków będzie wkrótce przeprowadzany za pomocą smartfonów?

Podczas sesji Late Breaking Clinical Trials przedstawiono wyniki belgijskiego badania, w którym prowadzono screening w kierunku migotania przedsionków za pomocą smartfonów. Proesmans i wsp. wykorzystali w tym celu aplikację wykonującą pomiar tętna za pomocą pletyzmografii. 

Dostęp do aplikacji został rozpropagowany w Belgii kilkoma drogami. Użytkownicy otrzymali zalecenie, by przez osiem dni mierzyć tętno za pomocą aplikacji dwa razy dziennie a także w przypadku wystąpienia objawów. Każdy pomiar był klasyfikowany jako: rytm miarowy, prawdopodobne migotanie przedsionków, niemiarowy rytm, niedostateczna jakość zapisu. By zwiększyć dokładność, każdy niemiarowy rytm był oceniany przez technika medycznego pod nadzorem kardiologa. Po ośmiu dniach wszyscy pacjenci otrzymywali kopię podsumowania uzyskanych rytmów wraz z zaleceniami. 

W trakcie dwóch tygodni w grudniu 2018 r. w badaniu wzięło udział 62 821 osób. W sumie 61 730 uczestników dostarczyło 588 282 nagrania o długości 1 minuty każde. Średni wiek badanej grupy wyniósł 48,5?14,7 lat. Ponad połowę osób stanowili mężczyźni. U 791 osób (1,3%) dostępne zapisy sugerowały migotanie przedsionków. Średni wiek osób z grupy z wykrytym migotaniem przedsionków wyniósł 61,9?10,9 lat. W sumie ponad 2/3 osób z migotaniem przedsionków nie odczuwało jego objawów. U 210 osób (27%) wykryto przetrwałe migotanie przedsionków (u wszystkich wykryte podczas pierwszego pomiaru za pomocą aplikacji), u 581 (73%) ? napadowe migotanie przedsionków. Wydłużanie okresu badania zwiększyło wartość diagnostyczną trzykrotnie ? z 0,53% do 1,75% po ośmiu dniach.

Podsumowując, kolejne badanie wskazuje na zasadność screeningu migotania przedsionków w populacji ogólnej. Zdaniem autorów, wraz z przyzwyczajeniem się starszych osób do nowych technologii ww. metoda screeningu będzie mieć jeszcze większe znaczenie. 

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Oprac. na podstawie S-LBCT04-02. DIGITAL-AF II: Results From A Real-life Digital Atrial Fibrillation Screening And Outcome Registry In The General Population.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły