Czy smartwatch może wykryć patologie zwiększające ryzyko nagłego zgonu?

Czy smartwatch może wykryć patologie zwiększające ryzyko nagłego zgonu?

Apple Watch może wykryć preekscytację, zespół Brugadów, zespół długiego QT, zmiany sugerujące kardiomiopatię przerostową i arytmogenną kardiomiopatię prawej komory. Wykonano 12-odprowadzeniowe EKG i EKG zarejestrowane przez Apple Watch u 155 zdrowych ochotników i 67 osób w wieku 18-45 lat z rozpoznaniem: zespołu długiego QT (n = 10), zespołem Brugadów (n = 12), preekscytację (n = 19), kardiomiopatii przerostowej (n = 13), arytmogennej kardiomiopatii przerostowej (n = 13). Kardiolodzy ocenili niezależnie 12-odprowadzeniowe EKG i EKG ze smartwatcha z lewego nadgarstka i ze smartwatcha umieszczonego na klatce piersiowej w pozycji V1, V3, V6. Wykonanie EKG smartwatchem z trzech pozycji na klatce piersiowej istotnie poprawiało ocenę EKG jako nieprawidłowego (poprawa czułości z 64% do 89%, p < 0,01). Preekscytację wykryto w większości przypadków EKG ze smartwatcha z lewego nadgarstka (czułość 89%) i we wszystkich przypadkach EKG ze smartwatcha z klatki piersiowej (czułość 100%, p = 0,48 w porównaniu z nadgarstkiem, 100% swoistość). Nie udało się wykryć zespołu Brugadów w EKG ze smartwatcha z nadgarstka, ale w EKG ze smartwatcha z klatki piersiowej udało się to u 11 z 12 chorych (czułość 92%, swoistość 100%, p = 0,003). Zespół długiego QT wykryto w EKG ze smartwatcha z nadgarstka w ośmiu na 10 przypadków (czułość 80%, swoistość 100%) i dziewięciu pacjentów w EKG ze smartwatcha z klatki piersiowej (czułość 90%, swoistość 100%, p > 0,99. Zmiany typowe dla kardiomiopatii przerostowej wykryto z 92% czułością i 100% swoistością w EKG ze smartwatcha z nadgarstka i 85% czułością i 100% swoistością w EKG ze smartwatcha z klatki piersiowej. Z kolei w przypadku arytmogennej kardiomiopatii prawej komory w 62% przypadków EKG ze smartwatcha z nadgarstka było uznane za prawidłowe, ale z pomocą EKG ze smartwatcha z klatki piersiowej udało się uzyskać 100% czułość i 99% swoistość (p = 0,004). 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euab192/6361020?login=true