Czy smartwatch może wykryć patologie zwiększające ryzyko nagłego zgonu?

doniesienia medialne

Apple Watch może wykryć preekscytację, zespół Brugadów, zespół długiego QT, zmiany sugerujące kardiomiopatię przerostową i arytmogenną kardiomiopatię prawej komory. Wykonano 12-odprowadzeniowe EKG i EKG zarejestrowane przez Apple Watch u 155 zdrowych ochotników i 67 osób w wieku 18-45 lat z rozpoznaniem: zespołu długiego QT (n = 10), zespołem Brugadów (n = 12), preekscytację (n = 19), kardiomiopatii przerostowej (n = 13), arytmogennej kardiomiopatii przerostowej (n = 13). Kardiolodzy ocenili niezależnie 12-odprowadzeniowe EKG i EKG ze smartwatcha z lewego nadgarstka i ze smartwatcha umieszczonego na klatce piersiowej w pozycji V1, V3, V6. Wykonanie EKG smartwatchem z trzech pozycji na klatce piersiowej istotnie poprawiało ocenę EKG jako nieprawidłowego (poprawa czułości z 64% do 89%, p < 0,01). Preekscytację wykryto w większości przypadków EKG ze smartwatcha z lewego nadgarstka (czułość 89%) i we wszystkich przypadkach EKG ze smartwatcha z klatki piersiowej (czułość 100%, p = 0,48 w porównaniu z nadgarstkiem, 100% swoistość). Nie udało się wykryć zespołu Brugadów w EKG ze smartwatcha z nadgarstka, ale w EKG ze smartwatcha z klatki piersiowej udało się to u 11 z 12 chorych (czułość 92%, swoistość 100%, p = 0,003). Zespół długiego QT wykryto w EKG ze smartwatcha z nadgarstka w ośmiu na 10 przypadków (czułość 80%, swoistość 100%) i dziewięciu pacjentów w EKG ze smartwatcha z klatki piersiowej (czułość 90%, swoistość 100%, p > 0,99. Zmiany typowe dla kardiomiopatii przerostowej wykryto z 92% czułością i 100% swoistością w EKG ze smartwatcha z nadgarstka i 85% czułością i 100% swoistością w EKG ze smartwatcha z klatki piersiowej. Z kolei w przypadku arytmogennej kardiomiopatii prawej komory w 62% przypadków EKG ze smartwatcha z nadgarstka było uznane za prawidłowe, ale z pomocą EKG ze smartwatcha z klatki piersiowej udało się uzyskać 100% czułość i 99% swoistość (p = 0,004). 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euab192/6361020?login=true

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły