Czy sponsorowane prezentacje w elektrofizjologii wpływają na ujawnianie konfliktu interesów?

Średnio 1 na 7 sesji poświęconych elektrofizjologii i elektroterapii na corocznych Kongresach ESC jest sponsorowana a ich wykładowcy rzadziej ujawniają swój konflikt interesów. Prezentacje sponsorowane mają wyższą liczbę potencjalnych konfliktów interesów, a slajdy z nimi są prezentowane przez krótszy czas. Autorzy ocenili 1017 prezentacji dot. arytmii i CIED przedstawianych w latach 2016-2020 na Kongresach ESC. W sumie 14% z nich stanowiły wykłady sponsorowane. Mediana indeksu Hirscha osób prezentujących w sesjach sponsorowanych wyniosła 64 (IQR 36-99), a w sesjach niesponsorowanych ? 23 (IQR 6-45), p<0,0001. Kobiety stanowiły tylko 10% prezentujących na sesjach sponsorowanych (n=13) w porównaniu z 25% na sesjach niesponsorowanych (n=208), p=0,0005. Podczas sesji sponsorowanych częściej brakowało slajdów z potencjalnym konfliktem interesów (13,4%) niż podczas sesji niesponsorowanych (6,2%), p=0,002. Podczas prezentacji, na których przedstawiono slajd z konfliktem interesów w sesjach sponsorowanych był on większy (mediana 12, IQR 6-19) w porównaniu z niesponsorowanymi (mediana 1, IQR 0-5), p<0,0001. Czas wyświetlania slajdu podzielony przez liczbę słów na slajdzie z konfliktem interesów był o 50% niższy w sesjach sponsorowanych (125 ms, IQR 76-217 ms) w porównaniu z sesjami niesponsorowanymi (250 ms, IQR 125-375 ms), p<0,0001. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98282&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły