CZY WARTO JESZCZE WYKONYWAĆ DFT?

W trwającej od dłuższego czasu dyskusji, dotyczącej wykonywania testu progu defibrylacji (DFT), przeważają opinie wskazujące na brak dodatkowych korzyści z jego wykonania. W badaniu NORDIC ICD opublikowanym na łamach European Heart Journal oceniono wpływ wykonywania DFT na skuteczność późniejszych wyładowań w trakcie obserwacji. Do badania włączono 1077 pacjentów poddanych pierwszej implantacji ICD, których zrandomizowano do wykonania DFT 40J (n=537) lub nie (n=540). Zakwalifikowano zarówno pacjentów kierowanych od implantacji w prewencji pierwotnej jak i wtórnej nagłego zgonu sercowego. Pierwszorzędowym punktem końcowym była średnia skuteczność interwencji wysokoenergetycznej w przerywaniu prawdziwego VT/VF. Obserwacja trwała średnio blisko 2 lata. Wykonywanie DFT nie wpływało na skuteczność przerywania arytmii komorowych interwencjami wysokoenergetycznymi (Ryc. 1). Ponadto poważne działania niepożądane związane z zabiegiem w ciągu 30 dni wystąpiły u 94 osób z grupy DFT (17,6%) i 74 z grupy kontrolnej (13,9%; p=0,095). Autorzy sugerują, że wykonywanie DFT nie powinno być dłużej zalecane podczas klasycznej implantacji ICD po lewej stronie.

Autor: dr Łukasz J. Januszkiewicz

Źródło: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2015/06/24/eurheartj.ehv292.long

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2015/07/Ryc.1.png” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Czy warto jeszcze wykonywać DFT_Łukasz J. Januszkiewicz –  ZOBACZ[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły