Czy warto kontrolować CIED w szpitalnym oddziale ratunkowym?

Podczas blisko ¾ kontroli CIED w szpitalnym oddziale ratunkowym nie wykrywa się istotnych nieprawidłowości. Badacze przeanalizowali kolejne kontrole CIED wykonane w szpitalnym oddziale ratunkowym w ciągu roku. Istotną nieprawidłowość zdefiniowano jako arytmię związaną ze zgłoszeniem się do szpitala lub problem z urządzeniem/elektrodą wymagający przeprogramowania lub interwencji. Istotną nieprawidłowość rozpoznano w czasie 98 (28%) z 354 kontroli CIED u 306 pacjentów. Ok. 1/3 kontroli wykonano poza godzinami pracy i ci pacjenci częściej mieli rozpoznaną istotną nieprawidłowość niż pacjenci kontrolowani w czasie godzin pracy (35% vs. 23%; p = 0,018). Pacjenci, którzy zgłosili się z powodu uczucia wyładowania ICD, mieli częściej wykrytą istotną nieprawidłowość (OR 6,0; 95% CI 1,8-20,0), podobnie jak chorzy z migotaniem przedsionków (OR 2,17, 95% CI 1,3-3,6). Z kolei omdlenie/stan przedomdleniowy wiązały się z niższym ryzykiem istotnej nieprawidłowości (OR 0,19; 95% CI 0,13-0,28). Migotanie przedsionków wiązało się z wyższym ryzykiem wystąpienia istotnej nieprawidłowości (OR 2,17; 95% CI 1,3-3,6). Zdaniem autorów wyniki badania mogą być wykorzystane do optymalizacji pilnych kontroli pacjentów z CIED. 

https://www.heartlungcirc.org/article/S1443-9506(22)00106-8/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły