Czy warto wszczepiać CRT u osób przed uzyskaniem optymalnej terapii medycznej?

Obecne zalecenia dot. niewydolności serca jasno podkreślają, że implantacja CRT jest wskazana u osób dopiero po osiągnięciu optymalnej terapii medycznej. W praktyce jednak zdarza się, że wiele pacjentów ma wszczepione CRT zanim uzyskają docelowe dawki leków. Alvarez i wsp. ocenili długoterminowe rokowanie chorych z niewydolnością serca i implantowanym CRT, którzy uzyskali optymalną terapię medyczną przed i po wszczepieniu CRT.

Do badania włączono 328 chorych z implantowanym CRT między 2001 a 2015 r. w ośrodku o trzecim stopniu referencyjności w Santiago de Compostela. Pacjentów podzielono na trzy grupy: brak optymalnej terapii medycznej, wyjściowa optymalna terapia medyczna, optymalna terapia medyczna po roku od implantacji.

Ponad 1/3 pacjentów stanowiły osoby z wyjściową optymalną terapią medyczną. Brak optymalne terapii medycznej nie był związany z wyższym ryzykiem zgonu/zaostrzenia niewydolności serca (HR 0,72, 95% CI 0,50-1,02, p=0,067) w porównaniu z osobami z brakiem optymalnej terapii wyjściowo. Ok. 40% pacjentów bez wyjściowej optymalnej terapii osiągnęło ją w ciągu rocznej obserwacji. Pacjenci bez optymalnej terapii mieli wyższe ryzyko zgonu/niewydolności serca niż pacjenci, którzy uzyskali optymalną terapię medyczną w ciągu rocznego follow-upu (HR 1,94, 95% CI 1,25-3,01, p=0,003). Z kolei ryzyko zgonu/niewydolności serca było podobne u osób z wyjściową optymalną terapią medyczną i chorych, którzy osiągnęli ją w trakcie obserwacji (HR 0,95, 95% CI 0,59-1,53, p=0,826).

Podsumowując, optymalna terapia medyczna przed implantacją CRT nie musi być związana z lepszym rokowaniem. Uzyskanie optymalnej terapii medycznej w ciągu roku od implantacji zmniejsza ryzyko zgonu i zaostrzenia niewydolności serca. Wyniki badania wskazują na konieczność stałej optymalizacji farmakoterapii osób z CRT.

Oprac. na podstawie: Abstract: P5500 Optimal medical treatment and cardiac resynchronization therapy? Prognostic implications. HF­CardioCHUS Registry. B. Alvarez 1, F.J. Garcia Seara 1, R.M. Agra Bermejo 1, D. Iglesias Alvarez 1, R.A. Abellas Sequeiros 1, C. Cacho1, L. Gonzalez Melchor 1, M. Rodriguez Manero 1, X.A. Fernandez Lopez 1, J.L. Martinez Sande 1, A. Varela Roman 1, I. Gomez Otero 1, A. Martinez Monzonis 1, A. Virgos Lamela 1, J.R. Gonzalez Juanatey 1, 1University Hospital of Santiago de Compostela, Cardiology ­ CIBERCV ­ Santiago de Compostela ­ Spain. European Heart Journal ( 2017 ) 38 ( Supplement ), 1175

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły