Czy warto wykonywać test defibrylacji podczas wymiany ICD? Nowe dane

Test defibrylacji przeprowadzony u osób poddanych wymianie ICD nie wiązał się z występowaniem powikłań, ale nie dostarczał istotnych klinicznie informacji. Prospektywne, badanie obserwacyjne przeprowadzono na grupie 92 pacjentów (średni wiek blisko 70 lat, prawie 80% mężczyzn) skierowanych do wymiany ICD w pięciu ośrodkach w Izraelu, Europie i USA. Pierwszorzędowym punktem końcowym było nieprzerwanie wywołanego migotania komór za pomocą wyładowania 10 J poniżej maksymalnej energii urządzenia. Oceniono również powikłania testu defibrylacji. Spośród 92 chorych ostatecznie u 84 wykonano test defibrylacji w czasie wymiany urządzenia. We wszystkich przypadkach po pierwszej defibrylacji uzyskano powrót wydolnego hemodynamicznie rytmu. Nie stwierdzono powikłań związanych z defibrylacją. W trakcie półrocznej obserwacji nie obserwowano cech uszkodzeń elektrod. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac282/6986823

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły