Czy warto wymieniać ICD u osób z EF > 35%? Metaanaliza

doniesienia medialne

Ryzyko wystąpienia adekwatnych terapii u pacjentów z EF > 35% po wymianie ICD jest wciąż duże, ale niższe niż u pacjentów z EF ? 35%. Z baz PubMed, EMBASE i Cochrane Library wyselekcjonowano badania oceniające ryzyko adekwatnych interwencji i śmiertelności całkowitej u pacjentów po wymianie ICD z EF > 35% i ? 35%. Spośród 29 730 pacjentów z 15 badań u 25,3% stwierdzono poprawę EF > 35% w chwili wymiany ICD. Łączny roczny wskaźnik występowania adekwatnych terapii ICD był istotnie niższy w grupie osób z poprawą EF w porównaniu z pacjentami z nadal zredukowaną EF: 4,6% vs. 10,7%; RR 0,50 (95% CI 0,36-0,68; p < 0,0001). Podobnie roczne ryzyko zgonu było niższe w grupie z poprawą EF (6,6% vs. 10,9% rocznie; RR 0,65; 95% CI 0,62-0,69; p < 0,0001). Ryzyko nieadekwatnych wyładowań było podobne w obu grupach (p = 0,75). W ośmiu badaniach obejmujących 27 209 pacjentów wskaźnik występowania arytmii komorowych był istotnie niższy w grupie pacjentów bez uprzednich terapii ICD (3,9% rocznie) w porównaniu z osobami z wywiadem adekwatnych terapii ICD (12,5% rocznie; RR 0,37; 95% 0,33-0,41; p < 0,001). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.120.009139

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły