Czy wymieniać ICD pacjentom z EF≥45%? 

Pacjenci z EF≥45% w chwili wymiany ICD, bez wywiadu interwencji ICD mają istotnie niższe ryzyko arytmii komorowych w porównaniu do chorych z EF <45%. Chang i wsp. przeanalizowali dane 951 osób po wymianie ICD. W tej grupie 423 osoby nie miały adekwatnej interwencji. Średnia wieku osób bez wywiadu adekwatnych interwencji w chwili wymiany ICD wyniosła 69 lat, a ponad połowa chorych miała etiologię niedokrwienną niewydolności serca. W trakcie ponad 3-letniej obserwacji pacjenci z EF≤35% (n=262, 62%) częściej doznawali adekwatnych interwencji niż chorzy z EF>35% (n=161, 38%; 25% vs. 13%, p=0,005). W analizie ROC obliczono optymalną wartość EF dla predykcji VT/VF na poziomie 45%: w grupie z EF≥45% w ciągu 5 lat 6% osób miało adekwatne interwencje ICD, a w podgrupie z EF<45% – 25%. Podkreślono, że wyniki te były porównywalne w obu etiologiach niewydolności serca.

https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10544/Session/524

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły