CZY ZNALEZIONO JUŻ SKUTECZNY ALGORYTM ZAPOBIEGAJĄCY OMDLENIOM WAZOWAGALNYM?

CZY ZNALEZIONO JUŻ SKUTECZNY ALGORYTM ZAPOBIEGAJĄCY OMDLENIOM WAZOWAGALNYM?

Zaobserwowano znaczną redukcję nawrotów omdleń wazowagalnych o charakterze kardiodepresyjnym (typ 2a i 2b wg badania VASIS) u osób zabezpieczonych stałą stymulacją serca z systemem CLS.

Omdlenia są istotnym problemem klinicznym – ponad 40% osób choć raz w życiu doznało tego stanu. Omdlenia najczęściej zdarzają się u osób młodych (do 30 r.ż.) i u osób ok. 70 r.ż. Podczas gdy omdlenia u osób starszych są najczęściej skutkiem chorób towarzyszących, to u osób młodszych dominują omdlenia wazowagalne [1]. Mimo dramatycznego obrazu klinicznego towarzyszącego omdleniu wazowagalnemu, rokowanie zazwyczaj jest dobre, a śmiertelność takich osób nie różni się od ogółu populacji [2]. Mimo to jest to przypadłość dość uciążliwa skutkująca często koniecznością zmiany trybu życia: od zmiany pracy i intensywności życia aż po ograniczenia związane z prowadzeniem pojazdów i towarzyszącym lękiem przed kolejnym omdleniem [3, 4].

Artur Oręziak, Warszawa

CLS w omdleniach…  –  ZOBACZ