Czym spowodowane było rozpoznanie VF postawione przez urządzenie BIOTRONIK Intica 5 HF-T QP?

Czym spowodowane było rozpoznanie VF postawione przez urządzenie BIOTRONIK Intica 5 HF-T QP?

Błędnie rozpoznane przez urządzenie migotania komór związane jest z uszkodzeniem obwodu wyczuwania elektrody prawokomorowej defibrylującej. Uszkodzenie tego funkcjonalnego elementu elektrody wywołuje niskoamplitudowe artefakty widoczne w zapisie iEGM z RV na Rycinie 1, których częstość wystąpienia została zakwalifikowana przez urządzenie do strefy detekcji migotania komór (VF). Warto zwrócić uwagę, że wyczute w obwodzie prawokomorowym pobudzenia są niezgodne w swojej częstotliwości z pobudzeniami w obwodzie lewokomorowym. Zgodnie z zaprogramowanym algorytmem terapii urządzenie potwierdza rozpoznanie według zadanych kryteriów (w tym przypadku wystąpienie 18 z 24 pobudzeń w określonym sprzężeniu czasowym), a następnie przed dostarczeniem terapii wysokoenergetycznej potwierdza rozpoznanie (zakwalifikowanie 8 z 12 pobudzeń w określonym sprzężeniu czasowym).

W przypadku tego pacjenta uszkodzenie elektrody prawokomorowej doprowadziło do nieadekwatnego rozpoznania migotania komór (VF) i dostarczenia nieadekwatnej terapii wysokoenergetycznej. Z powodu wyładowania urządzenia pacjent został zakwalifikowany do przyspieszonej kontroli urządzenia. W trakcie kontroli w spoczynku parametry elektryczne były w zakresie pozwalającym uznać je za zadowalające i niewymagające interwencji (oporność elektrody prawokomorowej 423 ohm, w obowdzie defibrylującym 81 ohm, wyczuwanie załamka R ? 3,1 mV ? patrz Rycina 4). Parametry te utrzymywały się podczas poprzednich kontroli urządzenia na analogicznym poziomie. Podczas manewrów prowokacyjnych uzyskano elektryczny obraz uszkodzenia elektrody prawokomorowej (patrz Rycina 3). Pacjent został w trybie pilnym zakwalifikowany do przezżylnego usunięcia elektrody i wszczepienia nowej elektrody prawokomorowej.

Odpowiedź niepoprawna
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły