Dapagliflozyna może zmniejszać ryzyko arytmii komorowych

Analiza post hoc badania DAPA-HF wskazuje na niższe ryzyko wystąpienia poważnej arytmii komorowej u pacjentów z HFrEF przyjmujących dapagliflozynę. W badaniu DAPA-HF zrandomizowano 4744 chorych z HFrEF do przyjmowania dapagliflozyny lub placebo i obserwowano średnio przez ok. 18 miesięcy. Za pomocą analizy Coxa porównano czasy do pierwszego epizodu groźnej arytmii komorowej, zresuscytowanego zatrzymania krążenia lub nagłego zgonu w grupie dapagliflozyny i placebo. W całej populacji poważną arytmię komorową wykryto u 115 (2,4%) pacjentów (migotanie komór u 15 chorych, częstoskurcz komorowy ? 86, inna ? 12, torsade de pointes ? 2). W sumie 206 (41%) z 500 zgonów sercowo-naczyniowych wystąpiło nagle. Łącznie 8 osób miało zatrzymanie krążenia, które udało się zresuscytować. W grupie dapagliflozyny u 140 pacjentów (5,9%) wystąpił oceniany punkt końcowy, a w grupie placebo u 175 (7,4%) (HR 0,79, 95% CI 0,63-0,99, p=0,037). 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab560/6358075

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły