Deklaracja zgodności CE dla ProMRi CRT-Ds marki Biotronik

Deklaracja zgodności CE dla ProMRi CRT-Ds marki Biotronik

Firma Biotronik otrzymała oznakowanie zgodności CE dla dwóch ostatnich generacji urządzeń ProMRI do terapii resynchronizującej serce z funkcją defibrylatora (CRT-Ds.). Homologacja pozwala na obrazowanie całego ciała metodą rezonansu magnetycznego. Od 2013 roku Biotronik oferował urządzenia CRT-Ds do warunkowego obrazowania RM, z wyłączeniem strefy wykluczenia. Obecnie rozszerzono te funkcje dając pacjentom możliwość skanowania całego ciała ze statyczną siłą pola magnetycznego o wartości 1,5T. Jest to złoty standard
w obrazowaniu tkanek miękkich. Urządzenia ProMRI CRT-Ds z funkcją obrazowania całego ciała otwierają wachlarz możliwości diagnostycznych dla pacjentów z niewydolnością serca, którzy wcześniej byli wykluczeni. Osoby z niewydolnością serca często mają choroby towarzyszące, jak np. udar, który można najlepiej zdiagnozować poprzez RM. Istotną korzyścią płynącą z obrazowania całego ciała jest także unikalna możliwość obserwacji reakcji serca na terapię resynchronizującą, co z kolei zapewnia lekarzom szczegółowy wgląd
w przebieg choroby a pacjentom daje ogromną szansę. Według Manuela Ortegi, wiceprezesa firmy Biotronik, w samej Europie populacja pacjentów z niewydolnością serca wynosi co najmniej 15 milionów osób. Zapewnienie im dostępu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego jest jednym z priorytetów marki. Deklaracja zgodności CE dla urządzeń ProMRI CRT-Ds. z funkcją skanowania całego ciała to wielki sukces, rozszerza możliwości zarówno dla lekarzy i pacjentów oraz przyczynia się do optymalizacji leczenia.

Michał Chudzik

Źródło:
http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/biotronik-gets-ce-mark-approval-for-last-two-generations-of-promri-crt-ds

POBIERZ – Deklaracja zgodności CE dla ProMRiCRT-Ds marki Biotronik