Dla jakiego pacjenta kardiologicznego telewizyta może być niewystarczająca?

Dla jakiego pacjenta kardiologicznego telewizyta może być niewystarczająca?